R v Sevigny, November 21, 2001; Whitehorse T.C. 00-11061